Banner Top
Formacja
        

            Formacja każdej siostry jest uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha Świętego kształtuje w naszych sercach myśli i uczucia Syna. Jest nieustannym procesem obejmującym całe życie, dzięki któremu odnajdujemy Ubogiego, Pokornego, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa.
    
      Formacja dokonuje się w naszym codziennym życiu  przez modlitwę i pracę, przez relacje wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do wspólnoty, a także przez związek ze środowiskiem, w którym  żyjemy. Wzorem życia i formacji jest dla nas droga życia naszych świętych: Franciszka, Klary i Elżbiety. Jesteśmy także powołane do przebycia tej samej drogi, zmierzającej do osiągnięcia doskonałej postawy Chrystusa i wiernego trwania w misyjnem sercu Kościoła.

             Formacja ciągła rozumiana jako „ciągłe nawracanie serca” jest „glebą” formacji początkowej.


      Postulat trwający około dwóch lat - jest pierwszym etapem formacji zakonnej, zmierzającym od stopniowego odrywania się od rodziny i od świeckiego sposobu życia do życia w kontemplacyjnej wspólnocie sióstr bernardynek.


     Nowicjat - roczny - jest okresem, w którym nowicjuszka rozpoczyna życie zakonne. Okres ten umożliwia siostrze pełniej poznać Boże powołanie do naszej franciszkańskiej wspólnoty, w konkrecie klauzurowego sposobu życia – jako swoją drogę i jako drogę codziennej miłosnej odpowiedzi na miłość Boga.

      Okres profesji czasowej obejmuje okres czterech lat  - czas między pierwszymi ślubami a wieczystymi. Profeska czasowa doświadcza życia konsekracją, zgodnie z duchem i misją naszego Zakonu.
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul.Poselska 21
31-002 Kraków
Tel. 12 422-22-46

Porządek Mszy Świętych:

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30