Banner Top
Klasztor św. Agnieszki
     Pierwszym formalnym konwentem sióstr bernardynek w Polsce (i przez ponad 100 lat jedynym) był klasztor i kościół pod wezwaniem świętej Agnieszki na Stradomiu w Krakowie, które zostały zbudowane w 1459 r. dzięki fundacji kasztelana sandomierskiego i administratora żup wielickich, Hińczy z Rogowa. W dwa lata później (1461) wikariusz polskiej prowincji Bernardynów, Gabriel Rangoni z Werony, nadał siostrom ustawy i zaprowadził klauzurę.
    
                 Pierwszy drewniany kościół sióstr spalił się wraz z klasztorem w 1476 r. Odbudowany został z funduszy biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego, dobrodzieja klasztoru.
          Nowa świątynia była murowana, dekorowana freskami ówczesnego artysty Franciszka z Sieradza, bernardyna. Kolejny pożar miał miejsce w 1556 r. Po nim odbudowano klasztor kosztem kanonika krakowskiego Jana Korzboga.
                Podczas „potopu szwedzkiego” (1655-1657) kościół i klasztor, leżące na przedmieściach Krakowa, zrównano z ziemią w celach obronnych. W latach 1660-1680 siostry wzniosły nowe murowane budowle.
    
   
                W roku 1646 sześć sióstr z klasztoru świętej Agnieszki z siostrą Teresą Zadzik na czele przeniosło się na nową fundację krakowską przy kościele świętego Józefa.
   
                W roku 1788 nastąpiła kasata klasztoru i kościoła świętej Agnieszki przez prymasa Michała Poniatowskiego, a siostry przeniesiono do klasztoru przy kościele świętego Józefa.
        Kościół wraz z klasztorem, sprzedane na licytacji, przechodziły różne koleje losu. W roku 1926 budynki zostały wykupione i przeznaczone na kościół garnizonowy. Ponownie konsekrowany dnia 25 października 1936 r., funkcję tę pełni kościół świętej Agnieszki do dziś.
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul.Poselska 21
31-002 Kraków
Tel. 12 422-22-46

Porządek Mszy Świętych:

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30