Banner Top
Klasztor św. Kolety
     Klasztor św. Kolety powstał w II połowie XV wieku w pobliżu klasztoru bernardynów w Krakowie z tych sióstr, które nie chciały zamieszkać w klasztorze świętej Agnieszki. Siostry nie zachowywały klauzury, nie miały swojego kościoła, a na nabożeństwa chodziły do kościoła bernardynów.
   
    Klasztor został skasowany w 1823 roku, a dwie ostatnie siostry przeniesiono do klasztoru świętego Józefa. Przyniosły one ze sobą łaskami słynącą późnogotycką figurkę Dzieciątka Jezus, która została umieszczona w bocznym ołtarzu kościoła świętego Józefa.
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul.Poselska 21
31-002 Kraków
Tel. 12 422-22-46

Porządek Mszy Świętych:

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30