ŁASKAMI SŁYNĄCY WIZERUNEK ŚW. JÓZEFA Z NAZARETU W KOŚCIELE SIÓSTR BERNARDYNEK W KRAKOWIE


Waldemar Dariusz Jagieła OFM

pobierz aplikację