O nas

W bogatej rzeczywistości Kościoła Siostry Bernardynki – Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu – OSFB należą do instytutów życia konsekrowanego o charakterze kontemplacyjnym.

 Modlitwa wspólnotowa i osobista zajmuje w życiu sióstr uprzywilejowane miejsce, by mogły one wiernie wypełnić swoją rolę w Kościele i świecie. Siostry „wybierając najlepszą cząstkę”, życiem modlitwy pragną naśladować samego Chrystusa, który modlił się do Ojca jako pośrednik między Bogiem a ludźmi.

Nauczycielem zaś modlitwy jest święty Franciszek z Asyżu, o którym mówi jego biograf, że „cały stał się nie tyle orantem, co samą modlitwą” .

Z racji swego powołania do życia kontemplacyjnego w klauzurze, siostry usiłują jak najwierniej wypełnić w swym życiu kontemplacyjny wymiar charyzmatu franciszkańskiego. Stanowią przez to niezastąpioną cząstkę integralnego programu życia według Ewangelii, proponowanego przez ruch franciszkański.

Franciszek jednoznacznie wskazuje swoim naśladowcom, że „nade wszystko powinni posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem i modlić się zawsze do Niego czystym sercem”.