Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego

Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego

Ofiarowanie Pańskie kończy tradycyjny okres obchodów związanych z Tajemnicą Narodzenia Pańskiego . Jest to dzień, którego obchody mają upamiętniać ofiarowanie Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa czterdzieści dni po Jego narodzeniu.

Ofiarowanie Pańskie nazywane jest także świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Nawiązuje to do słów starca Symeona, który wziął na ręce małego Jezusa i nazwał Go Światłem – na chwałę i oświecenie ludu.
To właśnie Maryja sprowadziła to Światło na ziemię i ochrania Nim wiernych. Stąd też zwyczaj stawiania świec gromnicznych w oknach w trakcie burzy, gdy mieszkańcy bali się wybuchu pożaru. Świeca miała chronić przed piorunami, inaczej gromami, skąd wywodzi się jej nazwa.

 

W naszym Sanktuarium Św. Józefa
Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.30;
podczas każdej Mszy Św. będzie błogosławieństwo świec.

Podczas Mszy Świętej o godz.18.30 po homilii siostry odnowią śluby zakonne.

Serdecznie zapraszamy!

W tym roku też po raz 24 obchodzony będzie Dzień Życia Konsekrowanego. Święto to ustanowił Jan Paweł II w 1997 roku, interpretując złożenie pierworodnego syna w świątyni, jako całkowite powierzenie Bogu również wszystkich osób konsekrowanych.

Kard. Braz de Aviz: Osoby konsekrowane przygotowują się do Jubileuszu 2025 w duchu synodalnym

Od 1 do 4 lutego w Rzymie odbędzie się spotkanie ponad 300 przedstawicieli życia konsekrowanego z 60 krajów w ramach przygotowań do Roku Świętego 2025. „Będziemy przeżywać wszystko tak, jak podczas pierwszej sesji Zgromadzenia Synodalnego: siedząc wokół stołu, słuchając siebie nawzajem, z pragnieniem pokoju we wspólnotach i na świecie” – podkreśla kard. Braz de Aviz, Prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Jubileusz Życia Konsekrowanego
„Pielgrzymi nadziei na drodze do pokoju” to temat Jubileuszu, który osoby życia konsekrowanego będą przeżywać w Rzymie w dniach 8 i 9 października 2025 roku. Siostry zakonne i zakonnicy pragną zastanowić się nad pilną potrzebą naszych czasów, jaką jest pokój, aby odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do tworzenia klimatu nadziei i zaufania jako znaku odrodzenia dla całej ludzkości. Trwające obecnie spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do Jubileuszu.

Razem jak na Synodzie
„Chcieliśmy zaangażować się wraz ze wszystkimi innymi w Kościele w bardzo konkretne przygotowanie Jubileuszu 2025 roku na całym świecie, ponieważ jesteśmy obecni na całym świecie” – powiedział Vatican News kardynał João Braz de Aviz, prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „To spotkanie – wyjaśnia – jest pierwszym z serii spotkań, które łączą pięć kontynentów. Zostało przygotowane online, ale razem. Wszystko, co jest programem, wszystko, co będziemy przeżywać, zrobiliśmy razem”. „Postaramy się przeżyć to tak, jak pierwszą sesję Zgromadzenia Synodalnego, zasiadając wokół stołów, słuchając siebie nawzajem do końca, w świetle Słowa Bożego” – powiedział kard. Braz de Aviz.

Nowy styl
Życie konsekrowane spotyka się z Synodem: „To nowy styl, aby przygotować się na czas o głębokim znaczeniu dla Kościoła, jakim jest Jubileusz, który zbliża nas do doświadczenia Boga” – podkreślił kard. Braz de Aviz, zapewniając o pragnieniu wszystkich osób konsekrowanych, aby przygotować się dobrze na to wydarzenie. „Jesteśmy w czasie reformy, odnowy życia konsekrowanego, z wieloma problemami – to prawda – ale także z wieloma zmianami w naśladowaniu Chrystusa. Jesteśmy i chcemy być darem dla Kościoła, musimy oddychać i żyć z Kościołem, dlatego chcemy zacząć od razu”. Dodaje, że po tym spotkaniu nastąpią inne, mające na celu pogłębienie omawianych tematów.

Program
W programie zawarto cztery główne tematy: 1 lutego: „Wiara w nadzieję”; 2 lutego: „Wzrastanie w miłości”; 3 lutego: „Z mocą wiary”; 4 lutego: „Świadczyć o nadziei”. Aby wzbogacić dialog, wezmą w nim udział również przedstawiciele dykasterii Kurii Rzymskiej, w tym o. Paulin Batairwa Kubuya, podsekretarz Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz siostra Alessandra Smerilli, sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Podążać razem
„W tej chwili droga, którą podąża Kościół i którą prowadzi Papież Franciszek, jest drogą, na którą musimy się nawrócić”. Kard. Braz de Aviz dodał, że jest nowy styl wspólnego podążania, a synodalność jest stylem Kościoła. „Dziś nie ma znaczenia, że ja mam swoje powołanie, a drugi ma inne, wszyscy razem tworzymy rzeczywistość Kościoła” – podkreślił prefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Według kardynała tego stylu „można się nauczyć”. I trzeba się go nauczyć „w czasach, gdy pojawiła się duchowość zbyt indywidualistyczna”. „Potrzebujemy tego, dzisiejsze znaki są znakami komunikacji, bycia razem”, mówi kardynał.

2 lutego: uroczystość z udziałem Papieża Franciszka
Spotkanie w Rzymie odbywa się w dniach Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, który jest obchodzony 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia Papież Franciszek będzie przewodniczył zwyczajowym obchodom w Bazylice Świętego Piotra. Kard. Braz de Aviz podkreślił, że będzie to już wspólne z Papieżem przygotowanie do Jubileuszu w duchu, o którym mówi Ojciec Święty w odniesieniu do osób życia konsekrowanego: być „pielgrzymami nadziei” w czasach cierpienia.

Jubileusz jak kamień milowy
„Jubileusz jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym, społecznym i kościelnym, ważnym czasem, w którym lud Boży prosi o doświadczenie Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Jubileusze w historii Kościoła wyznaczały, niczym kamienie milowe, drogę eklezjalną” – czytamy w opublikowanym dziś komunikacie Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w którym podkreślono, że „konsekrowani mężczyźni i kobiety są również wezwani do bycia świadkami i prorokami nadziei i pokoju, szczególnie z okazji zbliżającego się jubileuszu”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Bianca Fraccalvieri – Watykan

Za: Biuletyn Radia Watykańskiego 30 stycznia 2024