Wielki Post 2022

Wielki Post 2022

Wchodzimy w Wielki Post, w czas wzmożonej modlitwy i pokuty, w czas duchowej drogi, podczas której Jezus w swojej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania uczy nas, jak Boga słuchać, iść za Nim i bardziej kochać. W obliczu trudnych wydarzeń, które przeżywamy Bóg zaprasza nas, swoje umiłowane dzieci do odkrywania Jego miłości, byśmy na nowo wszyscy się łączyli w błaganiu Boga o Jego zmiłowanie i przebaczenie.

Byśmy odkrywali wciąż na nowo, z nowym sercem, że to Bóg, który jest Miłością jest Panem naszego życia i śmierci. Dzięki Światłu Ducha Świętego chce nam ciągle pokazywać, jak wielką miłością nas ukochał, wydając swojego Syna przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, by nas na nowo Sobie przywrócić.

Zaprasza nas Bóg w swojej Miłości, byśmy się jej nie bali, byśmy przyjęli Jego oczyszczenie, by bardziej do Niego należeć. Zaprasza nas do słuchania Słowa Bożego, do praktykowania umartwienia i do hojniejszego dawania siebie bliźnim.

W naszym Sanktuarium św. Józefa w Środę Popielcową i w piątki okresu Wielkiego Postu  o godz. 18.00 będzie odprawiana Droga Krzyżowa, a w Niedzielę też o godz. 18.00 będą śpiewane Gorzkie Żale.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej i osobistej modlitwy

ODPUSTY ZUPEŁNE W WIELKIM POŚCIE
W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu”
przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, można uzyskać odpust zupełny.
Odpust zupełny można zyskać także za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej. Należy ją odprawić przed stacjami prawnie erygowanymi. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji, w odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant. Odpust taki można zyskiwać codziennie w ciągu całego roku.
W Polsce za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.Pliki do pobrania