Życzenia wielkanocne 2022

Życzenia wielkanocne 2022

 

“Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siłę ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”
św. Jan Paweł II

 

Otwierając szeroko nasze serca na dar Odkupienia
odnajdujemy radość i pokój w Zmartwychwstałym Jezusie,
który pozwala nam coraz lepiej rozumieć tajemnicę Krzyża.

Podczas, gdy świat przejęty niepokojem i lękiem wciąż stawia pytania o przyszłość i sens ludzkiej egzystencji, rozpięte ramiona Krzyża obejmują ziemię,
paradoksalnie przypominając o potędze Życia
.

Niech słowa Jezusa, które wypowiedział do Apostołów po swym Zmartwychwstaniu: ,,Pokój wam’’
wlewają w nasze serca nadzieję, która nadaje sens teraźniejszości.

Obecny zaś czas oczekiwania na Jego powtórne przyjście
niech przemienia nasze życie w nieustanną tęsknotę za Odwieczną Miłością w Bogu.

Z  wdzięczną modlitwą u św. Józefa za wszelkie otrzymane dobro
życzymy, by Maryja, która do końca wytrwała przy Swoim Synu
wypraszała nam wszystkim potrzebne łaski,
abyśmy nigdy nie zwątpili w miłość  Tego, który oddał za nas życie

wdzięczne siostry bernardynki