Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Przyjdź, o Jezu, mój Panie!
Przyjdź narodzić się i żyć na ziemi.
A jeśli Cezar nie chce Ci służyć wcale
i nie ofiaruje Ci ziemi, którą w rękach trzyma,
my Ci ofiarujemy ziemię, którą mamy,
tę ziemię żywą, ziemię naszych serc.
To jest ziemia, której Ty szukasz, Panie,
to jest Twoja zdobycz,
to jest triumf Twoich zwycięstw.
To właśnie chcesz zabrać ze sobą do nieba.
Ofiarujemy Ci to, Panie, ofiarujemy Ci świat,
którym my sami jesteśmy,
ofiarujemy Ci wszystko, czym jesteśmy.
kard. Pierre de Berulle

Żłóbek betlejemski, Dziecię Jezus, Maryja i Józef!

Oto prawdziwy DOWÓD MIŁOŚCI, jaką Bóg umiłował każdego z nas.

Noc Narodzin Bożego Syna – choć dla Maryi i Józefa wypełniona lękiem, bezradnością i zatroskaniem o to Dziecię, to jednak wypełniona bogactwem Bożej Łaski, która strach przemienia w bezgraniczną miłość, w której lęk przegrywa z Bożą mocą.

Nowonarodzony Jezus przychodzi na świat bezbronny, w pokorze,  w prostocie i ubóstwie – Bóg schodzi ku człowiekowi. Właśnie w ten sposób przeciwstawia się wszelkiej przemocy i przynosi przesłanie, którym jest pokój.

W jubileuszowym Roku 200-lecia obecności Cudownej Figurki Dzieciątka Jezus Koletańskiego w naszym Sanktuarium św. Józefa życzymy, abyśmy wszyscy doznali miłości Jego Serca, które bije dla każdego z nas.

Klękając u Stóp Najświętszego Dzieciątka uwielbiajmy Go za Jego niezmierzoną miłość ku nam i polecajmy Mu wszystkie intencje i potrzeby, prosząc o błogosławieństwo na cały nadchodzący Rok 2023.

Z darem Mszy Świętej Pasterki wraz z serdecznymi pozdrowieniami i z modlitwą

siostry bernardynki