Cracovia Sacra 2023

Cracovia Sacra 2023

Tematem przewodnim 16. edycji Nocy Cracovia Sacra 2023, która tradycyjnie odbędzie się 14 i 15 sierpnia w Krakowie jest Symbolika roślinna w sztuce sakralnej.

Motywy roślinne w sztuce sakralnej Krakowa od średniowiecza były nie tylko odzwierciedleniem natury, otaczającej rzeczywistości, ale również znakiem, symbolem, atrybutem. Świat roślin stawał się symbolem tego co niewyrażalne w inny sposób, świata transcendentnego, świata idei. W ikonografii średniowiecznej symbolika roślin, czasem niejednoznaczna i wielowarstwowa, stanowi połączenie tradycji antyku, judaizmu i chrześcijaństwa. Motywy roślinne były nośnikiem różnorodnych ukrytych treści, tworząc swego rodzaju obrazowy metajęzyk, dostępny tylko dla wtajemniczonych.

Świat roślin oferuje ogromną różnorodność i bogactwo form wykorzystywanych w sztukach plastycznych: przede wszystkim drzewa, krzewy, kwiaty, trawy, ale również ich części, takie jak gałęzie, konary, korzenie, liście, owoce, nasiona. Dla celów nie tylko dekoracyjnych ukazywano różne stadia rozwojowe tych roślin, czyniąc je nośnikami treści symbolicznych. W malarstwie i rzeźbie polichromowanej duże znaczenie miała też barwa, zwłaszcza kwiatów. O znaczeniu motywów roślinnych i ich interpretacji, poza barwą i kształtem, decydowała ich liczba (dwa, trzy, siedem), a także kompozycja.

Niezależnie jednak od następujących w czasie zmian formy, znaczeń symbolicznych i funkcji, jakie im przydawano, motywy roślinne pozostają w sztuce sakralnej niezmiernie ważnym elementem jako środek wyrazu artystycznego. Złożona, wielowarstwowa symbolika roślin, czasem składająca się na wyrafinowany program treściowy, sprawia, że ukryty sens i zamysł twórcy trudny jest do odczytania bez dogłębnej znajomości epoki, mentalności ludzi i literatur.
Za: Nowohuckie Centrum Kultury

W to krakowskie coroczne wydarzenie włącza się także
klasztor Sióstr Bernardynek przy ul. Poselskiej w Krakowie

14 – 15 sierpnia w godz. 10.00 – 18.00:

 – wystawa “Kwiaty we freskach Stanisława Wyspiańskiego” (dziedziniec arkadowy);

 – przy furcie klasztornej prezentacja sukienek Dzieciątka Koletańskiego

15 sierpnia o godz. 20.00 odbędzie koncert
w wykonaniu Krakowskiego Trio Kameralnego w składzie:
Wiktoria Karpenko, Paulina Wójcik, Daniel Domarecki

W programie m.in.:
R. Awryn, M. Lorenc, A. Doss, G. Caccini, A. Stradella, C. Franc, L.A. Webber
W.A. Mozart, J.S. Bach, E. Pałłasz, W. Gomez, F. Schubert, C. Jenkins

Serdecznie zapraszamy!