Bernardynki w Polsce

Siostry Bernardynki

Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka z Asyżu
Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis (Bernardinae)

Domy zakonne:
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Kościuszki 1/3
95-060 Brzeziny k. Łodzi
tel. (0-46) 874-24-69
Klasztor Sióstr Bernardynek
26-060 Chęciny
tel. (0-41) 315-10-67
www.bernardynki.pl
 
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Poselska 21
31-002 Kraków
tel. (0-12) 422-22-46
www.bernardynki.com
 
Klasztor Sióstr Bernardynek
Al. Sienkiewicza 15
99-400 Łowicz
tel. (0-46) 837-34-63
www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

 

 
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Rudzka 55/57
93-423 Łódź
tel. (0-42) 684-18-49
www.archidiecezja.lodz.pl/bernardynki
 
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Kielecka 2
Święta Katarzyna
26-010 Bodzentyn
tel. (0-41) 311-22-19

 

 
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Klasztorna 7
98-290 Warta
tel. (0-43) 829-40-35
www.bernardynki.warta.opoka.org.pl
 
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Krakowskie Przedmieście 1
98-300 Wieluń
tel. (0-43) 843-81-42
www.bernardynki.czestochowa.opoka.org.p
l
 
Klasztor Sióstr Bernardynek
Kończyska 5
32-840 Zakliczyn n. Dunajcem
tel. (0-14) 665-34-98