Życzenia wielkanocne 2023

Życzenia wielkanocne 2023

 

 

„Jeśli wszelka miłość pragnie wieczności
– Boża Miłość nie tylko jej pragnie,
ale ją sprawia i nią jest”.

                                                        Benedykt XVI

 

         Bóg zaprasza nas na nowo DZISIAJ do przeżywania i kontemplowania Tajemnic Paschalnych:
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Doświadczając w tym wielkopostnym Czasie głębi wydawania się Jezusa Ojcu z miłości ku nam,
coraz świadomiej uczymy się za Św. Pawłem, że nikt i nic nie może nas odłączyć od Miłości Chrystusowej:
ani wojny, kataklizmy, żadne lęki, obawy czy smutki.
W Nim, w Bożym Synu, wszystkie cierpienia, trudne i bolesne doświadczenia
jeszcze bardziej otwierają nas na świat nadprzyrodzony, świat Bożej łaski.

Zmartwychwstały Jezus  stając w każdej naszej życiowej kondycji z radością Zbawiciela mówi:
„Nie bójcie! Jam zwyciężył świat!”
           Obdarowując nas swą miłością miłosierną zaprasza nas do coraz większego zawierzenia i zaufania
oraz do dzielenia się Jego miłością, ogrzewającą ten biedny świat, który często nie chce przyjąć daru Bożej miłości.

     Z pozdrowieniami i z wdzięczną modlitwą

siostry bernardynki