Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Błogosławiony i pełen chwały jesteś,
Duchu Święty,
Duchu Ojca i Syna.

Wierzę w Ciebie i wiem, że działanie Twojej łaski
rodzi piękno i pokój w duszy człowieka.

Duchu Święty,
pomóż mi poznać Boga i poznać siebie,
aby życie moje stało się nieustannym aktem miłości
wobec “Tego, Który Jest”.

Duchu Święty,
ukaż mi prawdę o mnie
i wprowadź w samo Źródło Miłości Nieśmiertelnego Boga.

Niech każdy dzień stanie się przygotowaniem
do uczestnictwa w chwale Jezusa
przez moje całkowite TAK wobec Woli Bożej,
dokonujące się na drodze zaparcia się siebie.
Amen.