Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne


T
rwając w duchowej łączności z całym Kościołem w przeżywaniu Paschalnych Tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela składamy serdeczne życzenia: głębokich duchowych przeżyć religijnych oraz doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana, którego obecność nadaje nowej świeżości i blasku naszej egzystencji.

Świadomość obdarowania i przynależności do Zwycięskiego Baranka niech staje się dla nas źródłem pokoju, radości i niezachwianej nadziei.

Niech wielkanocne Alleluja towarzyszy nam każdego dnia  w pielgrzymce wiary, a obecność Zmartwychwstałego Pana rozjaśnia wszystkie mroki, nadając sens każdemu zmaganiu o świętość naszego życia.

Niech obecność Maryi, Matki Jezusa umacnia nas w dawaniu świadectwa dzisiejszemu światu, że Jezus żyje pośród nas.

Z darem modlitwy i wdzięczności

siostry bernardynki