Bożonarodzeniowe życzenia 2019

Bożonarodzeniowe życzenia 2019

           Przeżywając radość z faktu Narodzenia Zbawiciela i wsłuchując się w pokój i ciszę betlejemskiej groty, wpatrujemy się z wielką wdzięcznością w Tego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem.
Życzymy nie tylko zapatrzenia się w Jezusa leżącego w żłóbku i zachwycenia się Tajemnicą Boga Nieogarnionego, ale także rozradowania się prawdą, że PAN JEST Z NAMI we wszystkich wydarzeniach naszego życia.
Niech Nowonarodzony Emmanuel sprawi – abyśmy w Nowym 2020 Roku czynili dobro tam, gdzie go brakuje, nieśli nadzieję, tam, gdzie już jej nie ma.
Niech czuwający u Żłóbka Króla Miłości, Matka, Niepokalana Maryja wraz ze św. Józefem uproszą, by Mały Jezus umocnił miłość w naszych sercach i pogłębił wiarę, abyśmy mimo trudów i przeciwności trwali w nadziei i pokoju, niosąc każdemu napotkanemu człowiekowi Jego miłosierną miłość.
Z modlitwą przy Żłóbku Bożej Dzieciny – krakowska Wspólnota sióstr bernardynek