Klasztor św. Kolety

Klasztor św. Kolety powstał w II połowie XV wieku w pobliżu klasztoru bernardynów w Krakowie z tych sióstr, które nie chciały zamieszkać w klasztorze świętej Agnieszki. Siostry nie zachowywały klauzury, nie miały swojego kościoła, a na nabożeństwa chodziły do kościoła bernardynów.

Klasztor został skasowany w 1823 roku, a dwie ostatnie siostry przeniesiono do klasztoru świętego Józefa. Przyniosły one ze sobą łaskami słynącą późnogotycką figurkę Dzieciątka Jezus, która została umieszczona w bocznym ołtarzu kościoła świętego Józefa.