Peregrynacja relikwii św. Bernardyna ze Sieny

Peregrynacja relikwii św. Bernardyna ze Sieny

W niedzielę 30 czerwca br. w naszym Sanktuarium św.  Józefa przez cały dzień wierni będą mogli oddawać cześć relikwiom św.  Bernardyna ze Sieny oraz modlić się za przyczyną tegoż Świętego. W  tym dniu będą również okolicznościowe kazania na Mszach świętych.

„Przyjdźmy więc i my uczcić tego świętego. Prośmy Go o orędownictwo w niebie dla naszej Ojczyzny, naszego Zakonu, naszej parafii. Prośmy Go o liczne i dobre powołania do służby Bożej, ale także w naszych osobistych potrzebach i troskach, za nasze rodziny, bliskich i tych, których kochamy.
Ten święty o którym mówiono, że stał jedną nogą w średniowieczu, a drugą w renesansie jest bardzo aktualny i w dzisiejszym świecie stojącym na rozdrożu cywilizacji. Nawiedzenie relikwii świętego Bernardyna będzie nie tylko okazją zapoznania się z Jego pięknym, ciekawym i oddanym Bogu życiem, ale także poznania głównych myśli Jego nauczania, z których na pierwszy plan wysuwa się  KULT IMIENIA JEZUS.
Niech to Imię „poza którym nie ma zbawienia”, będzie w naszych sercach, umysłach i w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu. Niech Pan Jezus udziela wszystkim obfitego błogosławieństwa i obdarzy pokojem.” /z listu O. Bolesława Opalińskiego, prowincjalnego opiekuna peregrynujących relikwii św. Bernardyna ze Sieny/.

– Imię Jezus jest chwałą kaznodziejów. Ono sprawia, iż chwalebnym się staje zarówno słuchanie, jak i głoszenie Bożego Słowa. Skąd bowiem, jeśli nie dzięki głoszeniu Jezusa rozprzestrzenia się po całym świecie tak szybkie i jasne światło wiary? (…) Słusznie przeto może Apostoł powiedzieć do tych, którzy w tym świetle zobaczyli swoje światło: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości” (…) Trzeba nam zatem głosić to Imię, aby świeciło, a nie pozostawało w ukryciu. – mówił święty Bernardyn. To samo przesłanie przyświeca Jego dzisiejszej wędrówce.

Święty Bernardyn urodził się nieopodal Sieny. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych, przemierzał  Włochy i nawoływał do nawrócenia. Jego szczególnym polem działalności było głoszenie kazań i propagowanie kultu Najświętszego Imienia Jezus. W ikonografii przedstawiany jest z monogramem IHS, który unosił podczas głoszenia kazań. Zmarł w Aquilii 20 maja 1444 roku.

zob. w: Duchowość: Święci franciszkańscy: Św. Bernardyn ze SienyPliki audio:

30.06.2019 - homilia - O. Bolesław Opaliński OFM, prowincjalny opiekun peregrynujących relikwii św. Bernardyna ze Sieny
Galeria