Życzenia na Boże Narodzenie 2021

Życzenia na Boże Narodzenie 2021

    

  „Gdy pogasną wszystkie światła
przed oczami Narodu,
to jedno ŚWIATŁO
BETLEJEMSKIE
 – pozostanie.”

Bł. Kard. Stefan Wyszyński

 

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy to, co się tam stało, o czym oznajmił nam Pan”.
Ogarnięte tą nadzieją składamy nasze radosne życzenia pokoju płynące od Żłóbka Bożej Dzieciny – Boga Miłości.

Bóg, który stał się dla nas słabym Dziecięciem, niech rozświetla drogi naszych serc,
byśmy coraz pełniej przeżywali naszą godność umiłowania Bożego.

Maryja, Królowa Pokoju, nasza najlepsza Matka,
czuwająca wraz ze Św. Józefem przy żłóbku, ocierająca łzy Dzieciątka Jezus,
niech odnawia nasze serca i uczy coraz lepiej kochać Boga i bliźniego.

Łączymy się we wspólnej adoracji Boga – Człowieka ukrytego w białej Hostii i życzymy,
aby światło Bożej Miłości opromieniało wszystkie dni nadchodzącego Nowego 2022 Roku.

                  Z darem Mszy Świętej Pasterki i z modlitwą, by te Święta były czasem pojednania i pokoju
wdzięczne siostry bernardynki