Marzec – miesiąc Świętego Józefa 2023

Marzec – miesiąc Świętego Józefa 2023

“Umiłowany Papież Jan Paweł II, który miał wielkie nabożeństwo do świętego Józefa, pozostawił nam wspaniałe rozważania poświęcone jemu w postaci adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”, czyli Opiekun Zbawiciela. Wśród wielu aspektów, na które zwraca uwagę, szczególny nacisk kładzie na milczenie świętego Józefa.

Milczenie to przepojone jest kontemplowaniem tajemnicy Boga, w postawie całkowitej gotowości wobec woli Boga. Innymi słowy milczenie św. Józefa wyraża nie wewnętrzną pustkę, lecz przeciwnie, pełnię wiary, którą nosi w sercu i która kieruje każdą jego myślą i każdym jego działaniem. Jest to milczenie, dzięki któremu Józef, jednomyślnie z Maryją, strzeże Słowa Bożego, poznanego za pośrednictwem Pisma Świętego, konfrontując je nieustannie z wydarzeniami z życia Jezusa; milczenie przeniknięte stałą modlitwą, modlitwą błogosławieństwa Pana, adoracji Jego świętej woli i zawierzenia bez zastrzeżeń Jego Opatrzności. (…)

Pozwólmy się ‘zarazić’ milczeniem świętego Józefa! Bardzo nam tego potrzeba w świecie zbyt często hałaśliwym, który nie sprzyja skupieniu i wsłuchaniu się w głos Boga”.
(Anioł Pański, 18.12.2005 [fragm.], Benedykt XVI)

„Czego nas uczy św. Józef? Nie patrz na wiele rzeczy, które chwali świat, lecz spójrz w zaułki, spójrz na cienie, spójrz na peryferie, na to czego świat nie chce. Przypomina on każdemu z nas, abyśmy przywiązywali wagę do tego, co inni odrzucają. W tym sensie jest on prawdziwym nauczycielem tego, co istotne: przypomina nam, że to, co naprawdę wartościowe, nie przyciąga naszej uwagi, ale wymaga cierpliwego rozeznania, aby mogło zostać odkryte i docenione. Trzeba odkryć to, co jest wartościowe. Prośmy go o wstawiennictwo, aby cały Kościół odzyskał tę wnikliwość, tę zdolność rozeznawania i oceny tego, co istotne. Zacznijmy na nowo od Betlejem, zacznijmy na nowo od Nazaretu”.
(Audiencja, 17.11.2021 [fragm.],  Franciszek)

Jak co roku, w marcu, w naszym Sanktuarium szczególną czcią otaczamy
św. Józefa, Przeczystego Opiekuna Jezusa i Maryi.
Każdego dnia, przez cały miesiąc marzec 
o godz. 18.00 będzie odprawiane nabożeństwo ku Jego czci,
18. 30  będzie celebrowana Msza św. z kazaniem
przez zaproszonych kapłanów

Nowenna przed Uroczystością św. Józefa
będzie odprawiana w dniach od 10 do 18 marca.
 O godz. 18.00 nabożeństwo ku czci św. Patrona,

o 18. 30 Msza Św. wraz z homilią głoszoną przez Ks. Piotra Stawarza SDS

Serdecznie zapraszamy
do wspólnej i osobistej modlitwy w Sanktuarium  św. Józefa
u sióstr bernardynekPliki audio:

1.03.2023 - homilia - O. Tytus Fułat OFM


2.03.2023 - homilia - Ks. Lucjan Bielas


3.03.2023 - homilia - O. Romuald Kośla OFM


4.03.2023 - homilia - O. Barnaba Olszewski OFM


5.03.2023 - homilia - Ks. infułat Dariusz Raś, proboszcz Bazyliki Mariackiej


6. 03.2023 - homilia - Ks. Adam Sejbuk CM


7.03.2023 - homilia - O. Aleksander Sitnik OFM


8.03.2023 - homilia - Ks. Andrzej Klima CM


9.03.2023 - homilia - Ks. infułat Bronisław Fidelus


10.03.2023 - 1 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


11.03.2023 - 2 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


12.03.2023 - 3 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


13.03.2023 - 4 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


14.03.2023 - 5 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


15.03.2023 - 6 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


16.03.2023 - 7 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


17.03.2023 - 8 dzień Nowenny - homilia - O. Piotr Stawarz SDS


18.03.2023 - 9 dzień Nowenny - homilia -O. Piotr Stawarz SDS


19.03.2023 - homilia - Ks. dr Michał Kania, rektor WSD w Krakowie


21.03.2023 - homilia - O. Paweł Klimczak OP


22.03.2023 - homilia - Ks. Maksymilian Grabowski


23.03.2023 - homilia - O. Krzysztof Homa SJ


24.03.2023 - homilia - O. Wojciech Wojda SP


25.03.2023 - homilia - O. Tomasz Góralczyk OSPPE


26.03.2023 - homilia - Ks. dr Paweł Baran, proboszcz katedry wawelskiej


27.03.2023 - homilia - Br. Tomasz Żak OFMCap


28.03.2023 - homilia - O. Andrzej Prugar OFMConv


29.03.2023 - homilia - O. Stanisław Mazgaj OFM, gwardian klasztoru franciszkanów reformatów


30.03.2023 - homilia - O. Fidelis Maciołek OFM


31.03.2023 - homilia - Ks. Adam Borowski CM