Święte Triduum Paschalne 2023

Święte Triduum Paschalne 2023


WIELKI CZWARTEK
Ustanowienie Eucharystii

Chrystus jest naszą Paschą i Zmartwychwstaniem naszym

godz. 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Po Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji

 

WIELKI PIĄTEK
Jezus Ukrzyżowany i zmartwychwstały naszym Arcykapłanem, Ołtarzem i Ofiarą

Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej

 • Liturgia Słowa
 • Modlitwa powszechna
 • Adoracja krzyża
 • Komunia Święta
 • Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego

WIELKA SOBOTA
Dzień ciszy i skupienia
Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa

godz. 18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

 • Poświęcenie ognia i Paschału
 • Orędzie Wielkanocne
 • Liturgia Słowa
 • Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
 • Liturgia Eucharystyczna
 • Procesja Rezurekcyjna

Serdecznie zapraszamy na wspólne przeżywanie
Świętego Triduum Paschalnego