Uroczystość Bożego Ciała 2020

Uroczystość Bożego Ciała 2020

Pragniemy dzisiaj wychodzić na zewnątrz i otoczyć w uroczystym pochodzie Chleb, przez który my – liczni – tworzymy jedno Ciało.
Święty Franciszek z Asyżu woła do nas:
Oto uniża się co dzień (por. Flp 2,8) jak wtedy, gdy z tronu królewskiego (por. Mdr 18,15) zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to Jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew.

Msze Święte: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30
W Oktawie Bożego Ciała – codziennie o godz. 18.00 Nieszpory eucharystyczne, a po nich Procesja eucharystyczna. Następnie o godz. 18.30 Msza Święta.
Zakończenie Oktawy we czwartek – o godz. 18.00 Msza Święta, a po niej procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Serdecznie zapraszamy