Jubileusz 200 lat obecności Figurki Dzieciątka Jezus Koletańskiego u Sióstr Bernardynek

Jubileusz 200 lat obecności Figurki Dzieciątka Jezus Koletańskiego u Sióstr Bernardynek

4 stycznia 1823 roku, w sobotę, ostatnie dwie siostry koletki: S. Nepomucena Walewska i S. Apolonia Smagalska, po likwidacji klasztoru Św. Kolety przeniosły się do klasztoru Św. Józefa. Po ich przybyciu odśpiewano dziękczynne Te Deum laudamus, a O. Dydak Majkowski, wikary stradomski, odprawił uroczystą Mszę Św. wotywną. Jako naj­większy swój skarb siostry przyniosły ze sobą Cudowną Figurkę Dzieciątka Jezus, zwanego odtąd „Koletańskim”.

Z dniem 4 stycznia 2023 roku rozpoczynamy jubileusz 200 lat obecności Cudownej Figurki Dzieciątka Jezus Koletańskiego
w Sanktuarium Świętego Józefa u Sióstr Bernardynek

Przygotowaniem do rozpoczęcia tego jubileuszu była Nowenna przed uroczystością Bożego Narodzenia od 16 do 24 grudnia.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 10.30 celebrowaną przez Ks. Dr. Lucjana Bielasa.

O godz. 18.30 będzie koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Janusza Mastalskiego.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, 6 stycznia
będą odprawiane Msze Święte o godz. 8.00, 9.30, 10.30, 18.30.

O godz. 15.00 będzie  koncelebrowana Msza Św.
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Janusza Mastalskiego

Po Mszy Św. odbędzie się koncert kolęd ku czci Dzieciątka Jezus

11 stycznia 2023 r. w środę po Mszy Św. o godz. 18.30
serdecznie zapraszamy na koncert kolęd
w wykonaniu chóru “Voce Angeli” pod przewodnictwem Piotra Pałki

Przez cały jubileuszowy rok (poza marcem, majem, czerwcem i październikiem)
w
 każdy czwartek miesiąca o godz. 18.00 będzie odprawiane
nabożeństwo do Dzieciątka Jezus Koletańskiego z odczytywaniem podziękowań i próśb.
O godz. 18.30 będzie celebrowana Msza Święta.

Serdecznie wszystkich zapraszamy
do jubileuszowego przeżywania
w duchu wdzięczności
daru obecności Cudownej Figurki Dzieciątka Jezus Koletańskiego

O Panie Jezu mój, jedyne dobro moje, dziękuję Ci z całego serca za to dobrodziejstwo,
że w tym świętym miejscu szczególne łaski swoje rozdajesz.

O Dziecię Jezu! Uwielbiam Cię i błogosławię na wieki.
Przybądź i zamieszkaj w moim sercu. Uświęć i zbaw wszystkich, za których się modlę.

Bądź błogosławiony, o Jezu, za wszystkie łaski i dary,
jakimi obdarzasz tych, którzy tu do Ciebie się zwracają.
Bądź błogosławiony, o Jezu,
za miłość, z jaką uczysz nas cichości, pokory i wszystkich cnót Twego najświętszego życia.

O Dzieciątko Jezu, bądź zawsze z nami. Amen.

Tak często poszukujemy Boga w spektakularnych zjawiskach, objawieniach, cudach i miejscach niezwykłych, że zapominamy o Jego upodobaniu do spotkań z człowiekiem w ciszy i w wydarzeniach pełnych subtelności. Wystarczy nam bowiem, jak Eliaszowi, rozpalić się o chwałę Pana, Boga Zastępów (por. 1 Krl 19, 10), by stanąć wobec Niego. I nawet, gdy podobnie jak Eliasz, pragniemy już umrzeć przytłoczeni ciężarem kłopotów, Bóg wychodzi nam naprzeciw i właśnie wtedy obdarza łaską, a nawet zleca zadania, jakie jeszcze mamy wykonać (por. 1 Krl 19, 15-21). Taki jest sposób działania Przedwiecznego. Często niezrozumiały dla człowieka. Objawił się w zaskakujący sposób Eliaszowi na górze Horeb, ale czyni tak również z nami, na naszych lokalnych górach doświadczenia obecności Pana.

Dla wielu osób niezwykłe spotkanie z Bogiem i dotknięcie Jego łaską dokonało się w małym, przyklasztornym Sanktuarium św. Józefa przy ul. Poselskiej w Krakowie. Któż spodziewałby się w takim niepozornym zaułku ruchliwego miasta nadzwyczajnego Bożego działania? A jednak. Na dodatek Bóg wybrał do tego celu niewielką figurkę, która wśród licznych dzieł sakralnych Krakowa, czy w ogóle Kościoła, może być porównana ze szmerem łagodnego powiewu na tle innych poruszających zabytków. I tak od 200 lat przez znak figurki Dzieciątka Jezus Bóg spotyka się z człowiekiem, ciągle z kolejnymi pokoleniami wiernych, którzy Go szukają i pragną doświadczyć Jego łaski. O tym, że tak się dzieje, mówią świadectwa cudów składane w tym miejscu. Stwórca, który mógłby objawiać się w budzących grozę grzmotach i trzęsieniach ziemi, przemawia do ludzkich serc w ciszy przyklasztornego kościoła, który zdaje się ukrywać wśród zabudowy Starego Miasta.

200 lat… Gdyby ten czas oddać naukowcom różnych dziedzin, matematycy z pewnością obliczyliby ilość dni, przedstawili statystyki świąt i uroczystości, policzyli wiernych, którzy tu przybyli… Gdyby tym okresem zajęli się teologowie, przebadaliby to miejsce pod kątem dogmatów wiary, może dokonaliby analizy tutejszej duchowości i wydali pełne poważnych stwierdzeń dekrety i doktrynalne opracowania. Można jeszcze zapytać o opinię konserwatorów sztuki, którzy pokusiliby się z pewnością o ocenę wystroju kościoła, stanu tutejszych zabytków i ich znaczeniu dla kultury. Miejsce to można poddać ocenie wielu specjalistów. I nawet jeśli będą to znaczące i rzetelne analizy, ostatecznie najważniejsza pozostanie tylko jedna. To stan ludzkiego serca i ducha, które tak często ulegają przemianie po spotkaniu z cudownym Dzieciątkiem Jezus Koletańskim i modlitwie przed Nim. To zmienione życiorysy, które w wielu przypadkach pozostają tajemnicą między Bogiem i człowiekiem oraz serca napełnione wiarą. Na tym gruncie warto zrobić statystyki, badania i analizy, ale i one nie są Bogu potrzebne. Bardziej może ludziom. Bóg nie działa przez sztywne ramy naukowych opracowań. Woli dotykać poszczególnych serc, stawia na żywą relację i poruszają Go szczere akty miłości, których doświadcza od tych, którzy starają się Go znaleźć. W tym miejscu jest to zadanie o wiele łatwiejsze. Kto jeszcze nigdy tu nie był, niech koniecznie dołoży wszelkiego wysiłku, by tu dotrzeć. Ci, którzy już byli, niech powrócą. A Ci, którzy ciągle przychodzą, niech nadal tu będą. Oto zaczynamy jubileuszowy czas łaski, którego dotąd nie było i który już nigdy się nie powtórzy. 200 lat obecności Dzieciątka Jezus Koletańskiego w tym miejscu to także czas, jak wierzymy, szczególnego obdarowania Jego łaskami. Przyjdźcie i bierzcie, bo wszystko już przygotowane. Dzieciątko wygląda każdego z Was. A Ciebie, czytającego te słowa, wyczekuje szczególnie. Poczuj się więc wyjątkowo zaproszony.Pliki audio:

04.01.2023 godz. 10.30 - homilia - Ks. dr Lucjan Bielas


04.01.2023 godz. 18.30 - homilia - J.E. Ks. Bp Janusz Mastalski
Galeria