Marzec 2024 – miesiąc ze Świętym Józefem

Marzec 2024 – miesiąc ze Świętym Józefem

Świętego Józefa nazywamy przybranym ojcem Jezusa. […] Józef nieprzypadkowo stał się przybranym ojcem Słowa Wcielonego, w tym bowiem celu został stworzony i wydany na świat. Jest to najważniejszy element jego przeznaczenia i racja wszystkich otrzymanych łask. To właśnie było jego powołaniem: być przybranym ojcem Jezusa i małżonkiem Maryi […].
Dzisiaj, mając przed oczyma tego Świętego Patriarchę, możemy się zastanowić nad naszym powołaniem do życia pośród świata i nad niezbędnymi łaskami, których Pan nieustannie nam udziela, byśmy wiernie pełnili swoje powołanie”. (Francisco Fernadez Carvajal „Rozmowy z Bogiem”)

 

Każdego dnia, przez cały miesiąc marzec poświęcony Świętemu Józefowi
o godz. 18.00 będzie odprawiane nabożeństwo ku Jego czci,
o godz. 18.30  będzie celebrowana Msza św. z kazaniem
przez zaproszonych kapłanów

Nowenna przed Uroczystością św. Józefa
odprawiana będzie w dniach od 10 do 18 marca.
 O godz. 18.00nabożeństwo ku czci św. Józefa,
o godz. 18.30 – Msza Św. wraz z homilią głoszoną przez O. Romualda Kośla OFM

Serdecznie zapraszamy do
duchowej łączności ze Świętym Józefem!Pliki audio:

1.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Nazariusz Popielarski OFM, kustosz i kapelan Sanktuarium Św. Józefa


2.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - Ks. dr Paweł Baran, proboszcz Katedry Wawelskiej


3.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - Ks. Infułat dr Dariusz Raś, kustosz Bazyliki Marackiej w Krakowie


4.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - Ks. dr Michał Kania, rektor WSD w Krakowie


5.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Jacek Maciaszek TJ


6.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Krzysztof Niewiadomski OFMCap


7.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Mateusz Pindelski SP, Prowincjał Księży Pijarów Kraków


8.03.2024 - godz. 18.30 - homila - Ks. Adam Borowski CM


9.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Michał Kubicz OP


10.03.2024 - 1 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


11.03.2024 - 2 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


12.03.2024 - 3 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


13.03.2024 - 4 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


14.03.2024 - 5 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


15.03.2024 - 6 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


16.03.2024 - 7 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


17.03.2024 - 8 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


18.03.2024 - 9 dzień Nowenny - homilia - O. Romuald Kośla OFM


20.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - Ks. Andrzej Kmita CM


21.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Piotr Bielenin OFMConv.


22.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Piotr Oleś OSPPE


23.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Stanisław Mazgaj OFM, przełożony klasztoru OO. Reformatów


25.03.2024 - godz. 18.30 - homilia - O. Nazariusz Popielarski OFM, Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Kapelan SS. Bernardynek