Triduum Paschalne 2020

Triduum Paschalne 2020

W tych dniach obchodzimy jedno Misterium: wywyższenie, przejście Jezusa do Ojca. Ostatnia wieczerza z uczniami, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie trzeciego dnia i nie dająca się wypowiedzieć ludzkim słowem prawda: Pan nas rzeczywiście ukochał do granic możliwości, skoro wziął na siebie to, co najtrudniejsze dla człowieka – cierpienie, aby nam wyrazić swą miłość.
Bóg ratuje ludzkość przez ofiarę wiecznie żyjącego Syna, który stał się człowiekiem.

W naszym Sanktuarium liturgia Triduum Paschalnego będzie przeżywana w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę tylko przy współudziale sióstr  o godz. 18.00, natomiast codziennie od godz. 9.00 do 17. 00 kościół będzie otwarty, by móc adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie.

Serdecznie zapraszamy do duchowej łączności modlitewnej w przeżywaniu tej najgłębszej Tajemnicy Miłości!