1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

W tym dniu Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały Nieba, a nam wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości.
Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

 

W naszym Sanktuarium św. Józefa w tym dniu Msze Św. odprawiane są o godz. 8.00, 9.30, 10. 30 i 18.30. Po Mszy Św. wieczornej odprawione zostanie Nabożeństwo za Zmarłych.

2 listopada  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny

W tym dniu Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy Świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat benedyktynów w Cluny, św. Modylon, w roku 988. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele.
W roku 1915 w czasie wielkiej wojny światowej papież Benedykt XV, na prośbę opata prymasa benedyktynów, pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawiać w tym dniu trzy Msze Święte. Jedną ofiarują według własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża.

W tym Dniu Msze Święte są odprawiane o godz. 7.00, 8.00 i 18.30.

3  listopada – Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Serafickiego

Przez cały listopad są Wypominki o godz. 17.50, a o godz. 18.00Różaniec za Zmarłych.

Odpusty za zmarłych:
a) wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną dziś i jutro, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za zmarłych. Według obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga Ojca oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego;

b) wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.