2 luty Ofiarowanie Pańskie

2 luty Ofiarowanie Pańskie

Święto Ofiarowania Pańskiego zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Jezus i Maryja – jako pierwsi oddali się Bogu, by ratować ludzkość, będącą w niewoli grzechu. W każdym z nas dokonał się ten cud usynowienia w momencie Chrztu Świętego.

2 lutego br. świętujemy również XXV Dzień Życia Konsekrowanego.
Tego dnia w Bazylice św. Piotra Papież Franciszek będzie przewodniczył Eucharystii. Bazylika zapewne będzie uboga w wielką liczbę radosnych zakonnych twarzy, które rozświetlały świątynię w poprzednich latach, ale jak zawsze ten dzień będzie wyrazem wdzięczności za dar życia poświęconemu Bogu. „Pragniemy zmniejszyć dystans fizyczny, jaki od wielu miesięcy narzuca nam pandemia i wyrazić każdemu z was i każdej wspólnocie bliskość naszą i tych, którzy pracują w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego” – piszą w liście prefekt kongregacji kard. João Braz de Aviz i sekretarz abp José Rodríguez.
Sercem tegorocznego listu jest odniesienie do ostatniej encykliki Papieża Franciszka „Fratelli tutti”. Prefekt wraz z sekretarzem podkreślają, że śledzą wiadomości z różnych części świata, które mówią o heroizmie i wypróbowanej wierze wielu zakonników oraz sióstr zakonnych działających na pierwszej linii walki z pandemią. Przy krytycznym deficycie personelu medycznego, zaangażowanie, szczególnie zakonnic jest nieocenione. „W tak wielkim cierpieniu naszych konsekrowanych braci i sióstr widzimy moc odwagi, świadectwo pogody ducha pomimo bólu i niepewności, dzielenia każdego utrapienia i każdej rany, troski i bliskości z najmniejszymi, miłości i służby za cenę własnego życia” (por. „Fratelli tutti, rozdz 2.) – piszą hierarchowie.
Autorzy listu przypomnieli także słowa Papieża Franciszka z piątku, 27 marca 2020 roku: „Znajdujemy się w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni i potrzebni, wszyscy wezwani, aby wiosłować razem”. Zarówno prefekt kongregacji, jak i sekretarz wzywają konsekrowanych do bycia „Samarytanami tych ciężkich dni, przezwyciężając pokusę, aby się wycofać i płakać nad sobą, lub zamknąć oczy na ból, cierpienie, ubóstwo tak wielu mężczyzn i kobiet, tak wielu narodów”.

Kard. João Braz de Aviz i sekretarz abp José Rodríguez podkreślają szczególną rolę wspólnego działania, do ożywienia we wszystkich „ogólnoświatowego dążenia do braterstwa”, co jest myślą przewodniej encykliki Franciszka. „Konsekrowani mężczyźni i kobiety w instytutach zakonnych, monastycznych, kontemplacyjnych, świeckich i nowych, dziewice i wdowy konsekrowane, pustelnicy, członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego, prosimy was wszystkich, abyście umieścili tę encyklikę w centrum waszego życia, formacji i misji” – piszą przedstawiacie kongregacji. Odwołują się oni do modlitwy „Ojcze nasz”, ponieważ bez otwarcia się na Ojca w niebie, nie istnieje solidna i trwała podstawa do bycia braćmi. Braćmi jesteśmy, jeśli uznamy, że mamy wspólnego ojca.

Encyklika ta, napisana w momencie historycznym, który sam Papież Franciszek nazwał „godziną prawdy”, jest cennym darem dla każdej formy życia konsekrowanego, która, nie ukrywając wielu ran zadanych braterstwu, potrafi odnaleźć w niej korzenie proroctwa.

Za: Biuletyn Radia Watykańskiego 27. 01. 2021