Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

– trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, PASCHY CHRYSTUSA, które jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego.

Wchodząc w uczestnictwo w tej Tajemnicy wiary, skorzystajmy z bogactwa myśli św. Jana Pawła II: „Ten, który w momencie śmierci jawi się ludzkim oczom oszpecony i pozbawiony wszelkiego piękna, do tego stopnia, że patrzący nań zakrywają sobie twarze, właśnie na Krzyżu objawia w pełni piękno i moc Bożej miłości.
Św. Augustyn opiewa Go słowami: Piękny jest Bóg, Słowo u Boga. Piękne jest w niebie, piękne i na ziemi; piękne jest w łonie matki, piękne w ramionach rodziców; piękne objawia się w cudach i piękne w cierpieniach; piękne jest, gdy powołuje do życia, piękne, gdy nie lęka się śmierci, piękne, gdy porzuca życie, piękne, gdy je podejmuje na nowo; piękne na Krzyżu, piękne w grobie, piękne w niebie. Słuchajcie tej pieśni ze zrozumieniem, a słabość ciała niech nie zakrywa przed waszymi oczyma blasku Jego piękna”. (Vita consecrata, 24)

Głębokie i konkretne przeżywanie Paschy  Chrystusa w Kościele niech prowadzi nas do ciągłego dojrzewania w wierze, która ma być wiarą świadomego wyboru, opartego na miłości, jaką obdarzył nas Bóg i jakiej się od nas spodziewa.

Wielki Czwartek

1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej z kazaniem

– Wielki Piątek

1800 – Liturgia Męki Pańskiej

po Liturgii – rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego

– Wielka Sobota

1800 – Msza św. Wigilii Paschalnej

po Mszy św. – procesja rezurekcyjna
Galeria