Dzieciątko Jezus Koletańskim zwane


1. Dzieciątko Jezus Koletańskim zwane,
w świątyni naszej wznosi się Twój tron.
Twoja jest chwała, cześć i panowanie,
wytrwać w miłości dozwól aż po zgon.

Refren:
Dzieciątko Jezus, uświęć nas,
uzdrawiaj, prowadź w każdy czas.
Błogosław rączką wzniesioną wzwyż
i ucz miłować zbawienia krzyż.

2. Jesteś od wieków naszym wielkim Skarbem,
Tu od pokoleń kwitnie Twoja cześć,
klasztor i Kraków bronisz nieustannie,
uczysz, jak żyć, by w niebo się wznieść.

Refren:
Dzieciątko Jezus, uświęć nas,
uzdrawiaj, prowadź w każdy czas.
Błogosław rączką wzniesioną wzwyż
i ucz miłować zbawienia krzyż.

3. A gdy nadejdzie z światem tym rozstanie,
przed Twój majestat dusza stawi się,
Wejrzyj litośnie, miłosierny Panie
na okrzyk serca: „Jezu, kocham Cię!”

Refren:
Dzieciątko Jezus, uświęć nas,
uzdrawiaj, prowadź w każdy czas.
Błogosław rączką wzniesioną wzwyż
i ucz miłować zbawienia krzyż.Zobacz inne pieśni