O JÓZEFIE UWIELBIONY

t.: Parafraza pieśni "O gospodzie"

 1. O Józefie uwielbiony, * nad Anioły wywyższony;
  Stwórcyś swego jest Piastunem, * Matki Jego Opiekunem.
 1. Czego Adam nas pozbawił, * Bóg przez Syna nam naprawił;
  Ty podskarbim jesteś nieba, * Smuciś się nam nie potrzeba.
 1. Królaś stróżem niebieskiego, * Bramą raju anielskiego;
  Wszyscy ludzie mu śpiewajcie, * I pomocy w nim szukajcie.
 1. Ojcze Zbawcy domniemany, * Jezus, przez Cię ubłagany;
  Wszystkie niech odpuście winy * I przygarnie nas, swe syny.
 1. Ojcze, pełen łaskawości, * Chciej patronem być ludzkości;
  Broń nas od skonania złego * I od wroga piekielnego.
 1. Chwała Panu bądź naszemu, * Przez Józefa żywionemu,
  Bogu, Ojcu Przedwiecznemu * I Duchowi cześć Świętemu.Zobacz inne pieśni