Pieśni do św. Józefa


O JÓZEFIE NIEZRÓWNANY

1. O Józefie niezrównany, Ty, coś Zbawcy stróżem był; Opiekunie Maryi Panny Strzeż nas i dodawaj sił! O Józefie, Patronie nasz, Roztocz swą nad nami straż! ...

 Czytaj więcej

JÓZEF, CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY

Józef, człowiek sprawiedliwy jako mąż Maryi dan, Skromny, mężny  i troskliwy szedł wypełnić Boży plan. W posłuszeństwie natchnień Bożych oddał Stwórcy wielką cześć, wraz z Józefem ...

 Czytaj więcej

NIECH RADOSNYM ŚPIEWEM

Niech radosnym śpiewem całe niebo brzmi Niech cały Kościół śpiewa ku Twej czci; Józefie Święty, Patronie wielki, Oblubieńcze Bożej Rodzicielki! Pobłogosław pracę i ...

 Czytaj więcej

Z POKORĄ WSZYSCY

Z pokorą wszyscy u nóg Twych klękamy Niechaj opieki dzisiaj Twej doznamy Ty Oblubieńcze Panny nad pannami * Święty Józefie, przyczyń się za ...

 Czytaj więcej

WITAJ, JÓZEFIE

Witaj, Józefie, królów ozdobo, Ze krwi Dawida pierwsza osobo, Tyś patriarchów prymas i książe, Z Tobą się godność niebieska wiąże. Dziś w niebie ...

 Czytaj więcej

ŚWIĘTY JÓZEFIE, MĘŻU SPRAWIEDLIWY

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, Patronie rodzin, Patronie Kościoła. Przy Twych ołtarzach lud klęka z podziwem, Bo jesteś Bożym stróżem i Aniołem. Rozpal nam ...

 Czytaj więcej

SZCZĘŚLIWY, KTO SOBIE PATRONA

Szczęśliwy, kto sobie Patrona, * Józefa ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, * Gdy święty Józef przy nim stoi, Nie zginie. ...

 Czytaj więcej

PIERWSZY ADORATORZE

Piastunie Boga samego, kapłanów chlubo i wzorze! Stróżu Wcielonego Słowa i pierwszy adoratorze! Pan zwierzył Twej czułej pieczy najdroższe ludzkości wiano, Twoja najtkliwsza ...

 Czytaj więcej

OTOCZ OPIEKĄ

Otocz opieką nasz Kościół święty, O Patriarcho z wszystkich wybrany; Tyś miał w swej pieczy Skarb niepojęty, Zbawcę naszego, Pana nad pany.. Czule ...

 Czytaj więcej

O JÓZEFIE UWIELBIONY

O Józefie uwielbiony, * nad Anioły wywyższony; Stwórcyś swego jest Piastunem, * Matki Jego Opiekunem. Czego Adam nas pozbawił, * Bóg przez Syna ...

 Czytaj więcej

O JÓZEFIE UKOCHANY

O Józefie ukochany! Pod opieką Twoją rósł Chleb żywota z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, ...

 Czytaj więcej

NIECH LECI PIEŚŃ

Niech leci pieśń, * roznosi cześć, Józefa chwałę głosi. Wszak święty On, * więc chwały tron. Z niebem niech ziemia wznosi. Radości ton, ...

 Czytaj więcej

KTO CHCE BOGA KOCHAĆ CAŁY

Kto chce Boga kochać cały, W tej miłości być wytrwały, Ten niech w sercu zawsze nosi, I ustami swymi głosi: Jezus, Maryja i ...

 Czytaj więcej

JÓZEFIE, NIEBIAN OZDOBO

Józefie, niebian ozdobo i chwało, Nadziejo życia, podporo Ty świata! Przyjm pieśń radosną, co z głębi serc śmiało = Ku Tobie wzlata. Bóg ...

 Czytaj więcej

JÓZEFIE ŚWIĘTY, KRÓLEWSKI RÓD

Józefie święty, królewski ród, Od pracy ciężkiej nie chronił Cię, Piastunie Boga, znasz znój i trud. Do Ciebie przez to modlimy się. Cnót ...

 Czytaj więcej

JÓZEFIE ŚWIĘTY Z DOMU KRÓLEWSKIEGO

Józefie Święty, z domu królewskiego, Mniemany Ojcze Boga Wcielonego. Synu Dawidów, stróżu ukochany, Maryi Panny.  2x Tobie Bóg Ojciec Jedynaka swego Zlecił, podając ...

 Czytaj więcej

ABY KOŚCIÓŁ WZRASTAŁ

1. Aby Kościół wzrastał stale, * w dojrzałości Chrystusowej Idźmy wszyscy do Józefa I to czyńmy , co nam powie. 2. Stróżem był ...

 Czytaj więcej

DO TRONU TWEGO

1. Do tronu Twego płynie dziś głos, Józefie, Twoich dzieci. Powstrzymaj gniewu Bożego cios; Gwiazdą Twe imię świeci. Zdrowia i chleba daj co ...

 Czytaj więcej

DUSZO MOJA

Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść. Z nami chwałę niebo całe niech u ...

 Czytaj więcej

JÓZEFIE, ŚWIĘTY PATRONIE

Józefie, święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń; Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń. Racz stróżem być młodzieńczych lat; By grzeszny ...

 Czytaj więcej

pobierz aplikację