ABY KOŚCIÓŁ WZRASTAŁ

ze zbiorów SS. Karmelitanek

1. Aby Kościół wzrastał stale, * w dojrzałości Chrystusowej
Idźmy wszyscy do Józefa
I to czyńmy , co nam powie.

2. Stróżem był Bożego Syna * niby Boga Ojca cieniem –
I dziś w Józefa opiece
Kościół składa swe nadzieje.

3. Stróżu Matki i Dzieciny * w Egipcie i w Nazarecie,
Józefie, ratuj rodziny
I od śmierci ratuj dzieci.

4. W Sanktuarium Nazaretu * zamień nasze prace, czyny
I spraw, niechaj je uświęca
Obecność Bożego Syna.

5. Naucz nas ducha modlitwy, * w sercu chować słowa Pana,
Trwać w Boskiej Jego miłości;
O, Józefie ukochany!

6. Nad rodziną stoisz ludzką * aby nas w każdej potrzebie
Z Bożych skarbów karmić łaską;
Więc idziemy dziś do Ciebie.Zobacz inne pieśni