SZCZĘŚLIWY, KTO SOBIE PATRONA

t.: XVIII w.

 1. Szczęśliwy, kto sobie Patrona, * Józefa ma za Opiekuna.
  Niechaj się niczego nie boi, * Gdy święty Józef przy nim stoi,
  Nie zginie.
 1. Idźcie precz marności światowe, * Boście wy do zguby gotowe.
  Już ja mam nad wszystko słodszego: * Józefa, Opiekuna mego, *
  Przy sobie.
 1. Ustąpcie szatańskie najazdy, * Przyzna to ze mną człowiek każdy,
  Że choćby i samo powstało * Piekło się na mnie zbuntowało,
  Nie zginę.
 1. Gdy mi jest Józef ulubiony * Obrońcą od każdej złej strony,
  On ci mnie ze swojej opieki * Nie puści i zginąć na wieki,
  Nie mogę.
 1. Przeto Cię upraszam serdecznie, * Józefie Święty, bym bezpiecznie
  Mógł mieć zgon i lekkie skonanie, * I grzechów moich skasowanie, *
  Przy śmierci.
 1. Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego * Stawić się wielce straszliwego,
  Bądźże mi, Józefie, przy sądzie, * Kiedy mnie Bóg sądzić zasiądzie, *
  Patronem.
 1. Odpędzaj precz nieprzyjaciela, * Duszy mej spraw oskarżyciela.
  Kiedy mnie skarżyć, prześladować * Będzie chciał, chciejże mnie ratować, *
  O Święty.
 1. Józefie, oddal czarta złego, * A Boga na mnie zgniewanego
  Przejednaj, o co Cię serdecznie * Upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie  *
  Królować.Zobacz inne pieśni