JÓZEF, CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY


 1. Józef, człowiek sprawiedliwy
  jako mąż Maryi dan,
  Skromny, mężny  i troskliwy
  szedł wypełnić Boży plan.
 2. W posłuszeństwie natchnień Bożych
  oddał Stwórcy wielką cześć,
  wraz z Józefem dźwięk pochwalnych
  hymnów, Bogu chciejmy nieść.
 3. Niech Józefa wstawiennictwo
  daje ojcom męstwa wzór,
  pełniąc swoje posłannictwo
  wiedzie w szczyty nieba gór.Zobacz inne pieśni