DUSZO MOJA

t. i m. ze Śpiewn. Siedl., Wyd., XXXVI

 1. Duszo moja, niech pieśń twoja głosi Józefowi cześć.
  On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.
  Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
  Że bez miary swoje dary na Józefa wylał Bóg.
 1. On w świętości i czystości po Maryi pierwszym był,
  Przy Panience On w stajence pierwszy Boże Dziecię czcił.
  Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
  Że bez miary swoje dary na Józefa wylał Bóg.
 1. Na swym łonie jak na tronie, Króla niebios Józef niósł;
  W Nazarecie Boskie Dziecię, Słodki Jezus przy nim rósł.
  Z nami chwałę niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
  Że bez miary swoje dary na Józefa wylał Bóg.Zobacz inne pieśni