Banner Top
Duchowość


                          Bernardynki należą do rodziny franciszkańskiej. Stanowią formację oryginalną, która drogą rozwoju w określeniu swego miejsca w rzeczywistości franciszkańskiej wyłoniła się ze świeckiej wspólnoty Trzeciego Zakonu, a wykrystalizowała się ostatecznie jako zakon kontemplacyjny. Bernardynki są więc w polskim ruchu obserwanckim odpowiedzią na kontemplacyjny wymiar życia franciszkańskiego. Od św. Franciszka z Asyżu uczą się autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji. 
    

            
              Kontemplacja pomaga im w poznawaniu i rozważaniu tajemnic Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, a szczególnie tajemnic Żłóbka, Krzyża i Eucharystii. Życie w klauzurze pozwala oddawać się wielkodusznie praktyce pokuty oraz błagać o przebaczenie i łaski dla braci i sióstr w świecie.

     
              Przekonane o wielkiej wartości życia kontemplacyjnego, bernardynki żyją poświęceniem się Bogu w siostrzanej   wspólnocie, a oddzielone od świata klauzurą, starają się o zachowanie skupienia ducha w milczeniu, które lepiej usposabia do słuchania głosu Pana   i głębszego wnikania w Jego tajemnice.

     
            
  Łączność z Panem, nabytą na modlitwie, siostry starają się przedłużać w trudzie codziennej pracy, przez którą zdobywają środki do życia.

             Natchnienie do życia konsekrowanego czerpią z przykładu Najświętszej Maryi Dziewicy. Starają się upodobnić do Tej, która – wybrana przez Najświętszego Ojca Niebieskiego i przez Niego konsekrowana – obrała życie dziewicze, ubogie i posłuszne, stając się w ten sposób wzorem każdej osoby konsekrowanej.
    
              
               Życie kontemplacyjne
jest pierwszym i podstawowym apostolstwem bernardynek, stanowi znamienny i charakterystyczny sposób wypełniania ich misji w Kościele.
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul.Poselska 21
31-002 Kraków
Tel. 12 422-22-46

Porządek Mszy Świętych:

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30