Banner Top
Kontakt


Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże,


wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro,

który sam jesteś dobry,

Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę,

wszelką wdzięczność, wszelką cześć,

wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra.

Niech się stanie. Niech się stanie.
Amen.
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul Poselska 21
31-002 Kraków


konto złotówkowe:

Bank PKO SA III/O Kraków,
ul. Szpitalna 15, nr konta:
04 1240 2294 1111 0000 3723 5279

Klasztor Sióstr Bernardynek
ul.Poselska 21
31-002 Kraków
Tel. 12 422-22-46

Porządek Mszy Świętych:

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30
Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30