Drogi krzyżowe


Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze…

Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze…

DROGA KRZYŻOWA Koloseum 2005 Joseph Ratzinger “Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostaje tylko samo; ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”  (J ...

 Czytaj więcej

Młodzi na drodze z Umęczonym Panem

Młodzi na drodze z Umęczonym Panem

“Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam,wciąż jednak słyszę te słowa: kochać to znaczy powstawać.” STACJA I Jezus na śmierć skazany Oddał ...

 Czytaj więcej

DROGA KRZYŻOWA – BIERZMOWANIE

DROGA KRZYŻOWA – BIERZMOWANIE

Marcel Bories   Panie Jezu, przychodzę znowu, aby przeżyć Twoje cierpienia przynoszące zbawienie. W sakramencie chrztu udzieliłeś mi jego owoców, ale nie chcesz, abym ...

 Czytaj więcej

Przypatrzcie się powołaniu waszemu

Przypatrzcie się powołaniu waszemu

Ks. Tadeusz Mrowiec    Wstęp Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! ( 1 Kor 1,26 )- te słowa św. Pawła są myślą przewodnią ...

 Czytaj więcej

DROGA KRZYŻOWA – CHRZEST

DROGA KRZYŻOWA – CHRZEST

Marcel Bories   Oto jestem przy Tobie, Panie, aby w myślach przeżyć Twoją drogę krzyżową i pójść za Tobą. Gdybyś za nas nie umarł, nie ...

 Czytaj więcej

Uczysz, Jezu, jak iść z Tobą w Ojcu

Uczysz, Jezu, jak iść z Tobą w Ojcu

“Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie ...

 Czytaj więcej

W codziennej drodze z Jezusem

W codziennej drodze z Jezusem

I Skazanie Tylu ludzi nieraz lękało się Jezusa. Człowiek w stanie lęku może zdradzić, inaczej wybrać, niż mówi mu jego sumienie. W lęku można posunąć się ...

 Czytaj więcej

Droga krzyżowa z Maryją

Droga krzyżowa z Maryją

Stacja I Jezus na śmierć skazany Matko Najświętsza, gdy usłyszałaś z ust Piłata wyrok skazujący Twojego Syna na śmierć, powtórzyłaś swoje „TAK” wobec woli ...

 Czytaj więcej

Dla ciebie, człowiecze

Dla ciebie, człowiecze

bp Wacław Świerzawski Przejdziemy tę krzyżową drogę, aby zobaczyć w męce Chrystusa miłość Boga do nas. W jednej z pieśni postnych śpiewamy: „dla ciebie, człowiecze”. To ...

 Czytaj więcej

Serce Jezusa

Serce Jezusa

Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, pragniemy na krzyżowej drodze uczcić Twoje Serce, odwieczne upragnienie całego świata, także tego, który to serce rani i przebija. ...

 Czytaj więcej

Patrzeć na Jezusa i zastanawiać się

Patrzeć na Jezusa i zastanawiać się

Patrzymy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Czy pamiętasz?

Droga Krzyżowa – Czy pamiętasz?

Ks. Krzysztof Burdak Stacja I Pan Jezus skazany na śmierć „ Pozwoliłeś, aby człowiek wydał wyrok na Ciebie. Przyjąłeś wyrok śmierci dobrowolnie, gdyż ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Krew Chrystusa

Droga Krzyżowa – Krew Chrystusa

Panie Jezu, spraw, prosimy Cię, by ta droga krzyżowa nauczyła nas doceniać Twoją krew, którą dla nas przelałeś, szafując nią tak ochotnie i obficie. ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Całe życie

Droga Krzyżowa – Całe życie

Ks. Kazimierz SKWIERAWSKI Panie Jezu, towarzysząc Ci na drodze od pretorium Piłata na Golgotę, pragniemy uświadomić sobie, że krzyżem naznaczone było całe Twoje ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – To nie przeszłość, to teraźniejszość

Droga Krzyżowa – To nie przeszłość, to teraźniejszość

Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski Stacja I: Jezus na śmierć skazany Sądzony i skazany zostaje Ten, któremu Bóg cały sąd przekazał ( J 5, 22 ...

 Czytaj więcej

Franciszkańska Droga Krzyżowa

Franciszkańska Droga Krzyżowa

  Wprowadzenie Już prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili, gdy na górze Golgocie postawiono krzyż. Na tym krzyżu umierał wówczas Bóg-Człowiek, Jezus ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Opuścić siebie

Droga Krzyżowa – Opuścić siebie

bp Wacław Świerzawski   Przejdziemy tę krzyżową drogę, aby zobaczyć w męce Chrystusa miłość Boga do nas. W jednej z pieśni postnych śpiewamy: „dla ciebie, człowiecze”. ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Szczera rozmowa z Cierpiącym Jezusem

Droga Krzyżowa – Szczera rozmowa z Cierpiącym Jezusem

Kleryk Wojciech Pal Stacja I – Jezus na śmierć skazany           Byłeś Panie Jezu niewinny. Skazano Cię za to, że chciałeś pomóc ludziom. ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Modlitwa Jezusa

Droga Krzyżowa – Modlitwa Jezusa

MODLITWA JEZUSA Panie Jezu nasz Zbawicielu, Twoje wołanie z krzyża: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? przenika nasze dusze do głębi. Często budzi ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Oto idziemy do Jerozolimy

Droga Krzyżowa – Oto idziemy do Jerozolimy

Oto idziemy do Jerozolimy Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Patrzmy na Jezusa

Droga Krzyżowa – Patrzmy na Jezusa

  Patrzmy na Jezusa Jezu błagamy Cię, przyjmij nas jako towarzyszy Twej krzyżowej drogi i pobłogosław nam, aby nasze oczy Cię widziały, uszy słyszały, ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Słuchając Słowa Bożego

Droga Krzyżowa – Słuchając Słowa Bożego

  SŁUCHAJĄC SŁOWA BOŻEGO Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, staniecie się prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Panie Jezu, ta Twoja ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – W intencji Chorych

Droga Krzyżowa – W intencji Chorych

  Ks. Kazimierz SKWIERAWSKI W INTENCJI CHORYCH             Panie Jezu, przyszedłeś na świat, aby dać nam wzór życia. Na drodze krzyżowej uczysz nas przeżywać ...

 Czytaj więcej

Droga Krzyżowa – Twój i mój krzyż

Droga Krzyżowa – Twój i mój krzyż

  Ks. Tomasz JELONEK TWÓJ I MÓJ KRZYŻ Wprowadzenie Panie Jezu, pragniemy przejść śladami Twojej ostatniej na ziemi drogi. Zakończyła się ona na ...

 Czytaj więcej

pobierz aplikację