Kontakt

Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże,
wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro,
który sam jesteś dobry,
Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę,
wszelką wdzięczność, wszelką cześć,
wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra.
Niech się stanie. Niech się stanie.
Amen.

Klasztor Sióstr Bernardynek
ul Poselska 21, 31-002 Kraków
tel. 12 422 22 46

konto złotówkowe:

Bank PKO SA III/O Kraków,
ul. Szpitalna 15, nr konta:
04 1240 2294 1111 0000 3723 5279