Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

DZIEWIĘĆ PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Nowenna podyktowana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa siostrze Marii Natalii, zakonnicy węgierskiej (1901-1992)

Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź dzięki wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Amen.
O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu Niepokalanemu Sercu, przyjmując bycie ofiarą miłości dla Miłości. Amen.

Siostra Maria Natalia urodziła się w roku 1901 niedaleko Bratysławy. Od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru. Pragnienie to zrealizowała w wieku 17 lat. Od 1936 roku przebywała w klasztorze Dobrego Pasterza w Budapeszcie. Od 1936 do 1943 roku otrzymywała ważne dla całego świata przesłania. Spisała je w książce Maryja – Zwycięska Królowa Świata.
Jezus prosił ją szczególnie o rozpowszechnienie dzieł wynagradzających za grzechy świata i wzniesienie również w tym celu kaplicy. Prosił o modlitwy, ofiary i post w duchu wynagrodzenia dla złagodzenia sprawiedliwego gniewu Ojca. Dał liczne obietnice tym, którzy czczą Maryję w sposób szczególny przez nowennę, odprawianą gorliwie przez 9 kolejnych sobót  w intencji wynagrodzenia za zniewagi doznawane przez Jej Niepokalane Serce.
Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone ciężkie doświadczenia: niedowiarstwo otoczenia wobec otrzymywanych objawień, a w 1950 roku likwidacja wszystkich klasztorów na Węgrzech. Zamieszkała na wsi, samotna i nieznana, żyła w duchu pokuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w młodości przełożeni sądzili, że wkrótce umrze. Sama pragnęła szybko odejść do Pana. W wieku 33 lat ukazał się jej Jezus mówiąc:
„Prosiłaś Mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, ponieważ chciałaś we wszystkim upodobnić się do Mnie. Teraz nadeszła godzina, wzywam cię! Jednak jeśli  jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpienia na ziemi, przedłużę twoje życie”.
Siostra Maria Natalia pisze: Chciałam wybawić jeszcze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wiele cierpień. Jezus udzielił mi łaski, bym mogła wynagradzać na ziemi aż do sędziwego wieku  i prowadzić po śmierci i aż do skończenia świata wiele dusz po drodze do Nieba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym musiała żyć 33 lata. „Cóż jeszcze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały?” – powiedziałam. Jezus odrzekł: „To prawda. Nikt nie może otrzymać ode Mnie więcej niż Mnie samego. Jednak proś mimo to, ponieważ źródło Moich  łask  jest  niewyczerpane!”
„Mój Jezu, proszę Cię – z powodu 33 lat, które przeżyłeś na ziemi – abyś nam dał 33 dary!” „Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Niepokalanej Matce. Te obietnice spełnią się dla wszystkich, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Jej Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót”.
Siostra Maria Natalia nie wiedziała, że Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót. Kiedy więc przekazała prośbę, kazano jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o 9 sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele. Pan odpowiedział: „Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory  Mojej Matki.  Ponieważ  w niebie nigdy nie wyzbyła się swej pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mej miłości, która nie zniosłaby tego, by Moja cześć była większa niż Jej, ponieważ Ona i Ja żyjemy tą samą miłością”.
Dnia 15 sierpnia 1942 roku Pan dał siostrze Marii Natalii wizję, w której dusze wypełniające z gorliwością nowennę otrzymały różne obietnice. Zaprowadził ją do swej Niepokalanej Matki i powiedział: „Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową Świata i Królową królowych. Kochaj Ją i oddawaj Jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każdego”. Pan rozchylił   płaszcz   Najświętszej Dziewicy, aby pokazać Serce swej Matki i powiedział: „Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Matki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Najświętszego Serca”. Potem w cudowny sposób wziął do ręki Niepokalane Serce Maryi i powiedział światu, zwracając się w jego stronę: „Oto Niepokalane Serce, które uczyniłem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pewnym źródłem Moich łask, które wytryskują z Niego dla życia i uświęcenia świata. Jak Ojciec dał Mi wszelką moc na niebie i na ziemi, tak Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, dałem całemu światu  –  za pośrednictwem Marii Małgorzaty Alacoque – wielkie obietnice. Będąc jednak nieskończony w dobroci i niewyczerpany w łasce, obiecuję teraz jeszcze więcej. Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają i oddają hołd Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Doświadczą tego, przyjmując Mnie w Komunii Świętej – po przygotowaniu pełnym nawrócenia (spowiedź święta) – przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piątków miesiąca, z intencją ofiarowania Mojemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedności z Niepokalanym Sercem Mojej Matki”.

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca, ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa.
Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym Kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym Rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, aby za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikać ze wszystkich naszych sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota drugiego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną Lilią, zieloną i kwitnącą Oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Pociągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oprą się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem  rozpalonym  przez  samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota czwartego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota piątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota szóstego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam, aby były najcenniejszą częścią naszego ziemskiego życia.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota siódmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij na biednych grzeszników,  narażonych na życie w oddaleniu od Boga, ponieważ są splątani siecią namiętności. Pomóż im rozerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota ósmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i Kościoła świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą, Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani! U kresu Twego bolesnego pobytu na tej ziemi Pan przyszedł po Ciebie, aby Cię wprowadzić do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, by tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się potęgą, którą obdarzył Cię Pan, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twe czułe błaganie uczyni nas, któregoś dnia, godnymi otrzymania korony nieśmiertelności.
Zdrowaś Maryjo, Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy świętej

Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach.
Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach. Nie dozwól, aby błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć.  Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom oraz jedności i tryumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii świętej

Ojcze Przedwieczny, przez Boskie Serce Jezusa oraz przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać.

Obietnica Maryi Dziewicy
W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się  i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełne miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby udzielić nagrody duszom czczącym Moje Niepokalane Serce.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, usłysz nas.
Jezu Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Maryi, módl się za nami.
Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego,
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej,
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości,
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego,
Serce Maryi, Serce Matki Pięknej Miłości,
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć,
Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści,
Serce Maryi, ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża,
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego,
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego,
Serce Maryi, przybytku świętości,
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask,
Serce Maryi, wybawienie grzeszników
Serce Maryi, pociecho utrapionych,
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych,
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych,
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach,
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności,
Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata,
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata,
Serce Maryi, Serce naszej Matki,
Serce Maryi, Serce godne największej czci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  1. Módl się za nami, Święta Matko Boża.
  2. Aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte.

Módlmy się:
Boże wieczny i wszechmocny, Ty przygotowałeś w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego; udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prośby Matki Bożej w Fatimie dotyczące odprawiania pierwszych sobót w intencji wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy własne i świata:
– spowiedź i przyjęcie Komunii św.
– odmówienie Różańca św.
– rozmyślanie tajemnic różańcowych przez 15 minut w zjednoczeniu z Matką Bożą.