TELEGRAMA

ŠV. JUOZAPUI YPATINGAME REIKALE

Šį prašymą galima pakartoti triskart: ryte, vidudienį ir vakare. Jei labai skubu- tarkime, prašome atsivertimo mirštančiam, sužeistam avarijoje- galima maldauti triskart kas valandą.

                                                                     M A L D A

      Šv. Juozapai, aukoju neprilygstamąją Jėzaus ir Marijos meilę, aukoju pagarbą ir dėkingumą, kuriuos     šimtmečiais Tau reiškė visi tikintieji.

Tau pavedu save ir savo brangiuosius.

Meldžiu dėl Dievo ir tyrosios Tavo Sužieduotinės, padėki mums pasiekti  išganymo uostą,

o ypač dabar gelbėk …  …( čia įvardijame asmenį).

Paskubėki, šventasis Patrijarche, suramink mus varge.

O šv.Juozapai, Jėzaus Širdies Bičiuli, išklausyk mus.

Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui…

 

AMŽINASIS TĖVE,  aukoju Tau švenčiausiąjį vienatinio Sūnaus Kraują, Širdį ir Veidą, visus nekaltosios    Motinos ir Jos tyriausiojo Sužieduotinio nuopelnus bei visus šventosios Bažnyčios dvasios turtus … …..    malonei išmelsti.

Juozapai, vaduoki mus-

niekas su Tavim nežus!