„Idźmy do Józefa” – kwartalnik katolicki

Szanowni Państwo,

we współpracy z naszym klasztorem wydawane jest czasopismo poświęcone św. Józefowi i duchowości katolickiej.
To kwartalnik zatytułowany „Idźmy do św. Józefa”, w którym znajdują się także aktualności z życia sanktuarium św. Józefa w Krakowie i z klasztoru sióstr bernardynek.

Wszystkich czcicieli św. Józefa oraz naszych Przyjaciół, którzy chcą mieć z nami stały kontakt zapraszamy do zamówienia prenumeraty. Wówczas czasopismo co kwartał będzie docierać do Państwa pocztą.

Wpłat można dokonywać na numer konta:
Wydawnictwo JMJ 94 1090 2457 0000 0001 4374 1151
Kwota za prenumeratę na cały rok 2023 to 55 zł. Można ją zamawiać przez cały rok.

Zapraszamy także parafie i wspólnoty do zamówień zbiorowych.
W razie pytań prosimy o tel. 609-415-239