Nowenna do Maryi Niepokalanej

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Niepokalana Maryjo, Dziewico i Matko Boga. Ja, Twoje dziecko, staję przed Tobą, aby Cię chwalić, wielbić i czcić.
Pozdrawiam Cię jako łaski pełną i błogosławioną między niewiastami i wyznaję, że Ty, Najświętsza Panno, od pierwszej chwili Twego Poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmocnego, byłaś wolna od grzechu pierworodnego.
Z ufnością uciekam się do Ciebie we wszystkich moich potrzebach, bo jesteś naszą najlepszą Matką i Wspomożycielką, naszą najpewniejszą Ucieczką w życiu i przy śmierci. Wspieraj mnie w dążeniu do świętości, Maryjo Niepokalana, moja Patronko. Niepokalanie Poczęta Dziewico, Przenajświętsza Boża Rodzicielko, Królowo nieba i ziemi, zwróć ku mnie swoje miłosierne oczy. Pomóż mi unikać grzechów, a naśladować Twoje cnoty, abym był godny wejść do Królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1
Maryjo Niepokalana, sławię Twoje Niepokalane Poczęcie i uwielbiam Boga dziękując Mu, że Cię zachował od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Uproś mi łaskę, abym za Twoim przykładem służył Bogu czystym sercem i nie obrażał Go żadnym dobrowolnym grzechem. Amen.

Dzień 2
Maryjo Niepokalana, Ty kierowałaś ku Bogu wszystkie poruszenia swego Serca i służyłaś Mu wiernie całym życiem. Uproś mi gorącą i niepodzielną miłość do Jezusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Mistrza. Amen.

Dzień 3
Maryjo Niepokalana, Twoja dziewicza czystość i piękno zachwyciły Trójcę Przenajświętszą, której byłaś dziełem. Uproś mi czystość duszy i ciała, abym mógł podobać się Bogu i przynosić Mu uwielbienie. Amen.

Dzień 4
Maryjo Niepokalana, mimo tak wielkiego wyniesienia pozostałaś pokorna i cicha. Naucz mnie pokory wobec Boga i bliźnich, abym się nie pysznił darami Bożymi, lecz wykorzystał je zgodnie z Jego wolą. Amen.

Dzień 5
Maryjo Niepokalana, ten wzniosły przywilej przygotował Cię na Matkę Syna Bożego, Króla nieba i ziemi. Ty jednak pozostałaś ubogą służebnicą nie tylko Boga, ale i ludzi. Przyczyń się za mną, abym nie szukał bogactwa tego świata, lecz stał się ubogi duchem i otrzymał królestwo, które Twój Syn obiecał ubogim. Amen.

Dzień 6
Maryjo Niepokalana, wolność od grzechu nie uchroniła Cię przed cierpieniem – Ty miałaś najpełniejszy udział w męce Twego Boskiego Syna. Umocnij mnie, aby żadne cierpienie mnie nie złamało, lecz stanowiło dopełnienie „udręk Chrystusa”. Amen.

Dzień 7
Maryjo Niepokalana, Ty zachowywałaś wszystkie słowa Twego Syna Jezusa w swoim najsłodszym Sercu i rozważałaś je. Pomóż mi, abym w moim sercu nieustannie rozważał tajemnice życia Chrystusa i gorliwie Mu służył. Amen.

Dzień 8
Maryjo Niepokalana, Ty wszystko odnosiłaś do Boga, uwielbiałaś Go i za wszystko składałaś Mu dziękczynienie. Naucz mnie wdzięczności za niezliczone dobrodziejstwa, jakimi mnie Bóg obdarza. Amen.

Dzień 9
Maryjo Niepokalana, Różo Mistyczna płonąca ogniem najwyższej miłości ku Bogu, u stóp krzyża stałaś się naszą najczulszą Matką. Spraw, aby i moja miłość obejmowała całą rodzinę ludzką i przyczyniała się do jej zbawienia. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Zachwycony blaskiem Twej piękności garnę się w Twoje objęcia, Niepokalana Matko Jezusa i nasza Matko, Maryjo, ufny, że w Twym najmiłościwszym Sercu znajdę spełnienie moich pragnień. Podziwiam i wielbię niezrównane bogactwo wspaniałych przywilejów, którymi Bóg darzył Cię od pierwszej chwili Twego poczęcia aż do dnia, w którym wziął Cię do nieba i ukoronował na Królowę wszechświata. Czysta Krynico wiary, racz oświecić mój umysł blaskiem wiekuistych prawd. Wonna lilio wszelkiej świętości, pociągnij Twym niebiańskim aromatem moje serce.
Pogromicielko piekła i szatana, tchnij we mnie głęboką odrazę do grzechu, który odwraca mnie od Boga.
Umiłowana przez Boga, pochyl się troskliwie nad zranionym światem, przywołaj zbłąkanych, otrzyj łzy płaczących, pociesz biednych i samotnych, ochraniaj młodzież, a wszystkich ludzi naucz dobroci. Niech wszyscy zrozumieją, że są braćmi i niech nad światem rozbłyśnie słońce powszechnego i prawdziwego pokoju.
Maryjo Niepokalana, najlepsza Matko i nasza Patronko, przyjmij moje korne modlitwy i uproś mi, abym kiedyś w niebie mógł powtarzać przed Twoim tronem hymn, który wyśpiewałaś na ziemi: „Wielbij, duszo moja, Pana, bo wielki jest i święte Imię Jego”. Amen.

AKT ODDANIA RODZINY MATCE BOŻEJ

Zwycięska Pani Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę naszą (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostać Twoją własnością. Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.
Strzeż odtąd, prosimy Cię, Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z sakramentu małżeństwa. Zachowaj nasze dzieci od wszelkich nieszczęść; spraw, niech wyrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny. Okaż się im Matką w dniach prób i doświadczeń.
Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Pogłębiaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój. Matko Chrystusowa, przyjmij to nasze oddanie za Kościół święty w Ojczyźnie naszej i na całym świecie, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie rodziny nasze należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Amen.

POMÓŻ, NAM MATKO!
– w pełni uczestniczyć we Mszy św., stając wraz z Tobą pod krzyżem Chrystusa – w każdą niedzielę i święto, i jak najczęściej,
– codziennie rano i wieczorem zwracać się w modlitwie do Twego Syna Jezusa Chrystusa przez Twoje pośrednictwo,
– zachowywać Boże prawo w pożyciu małżeńskim; bronić poczętego życia w rodzinach naszego środowiska, okazując sąsiadom życzliwość i pomoc,
– nigdy nie nadużywać alkoholu i nikogo do picia nie zmuszać.
Pomóż nam, Matko, dobrze wychować dzieci. Uczyń naszą rodzinę Bogiem silną. W tej intencji każdego dnia chcemy modlić się wspólnie, odmawiając co najmniej jedną tajemnicę różańca.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ W INTENCJI RODZIN

Maryjo, Dziewico Niepokalana, z wielką ufnością przychodzę do Ciebie, która jesteś tak żywo obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ty, która nosiłaś w swoim dziewiczym łonie Zbawiciela świata, przyjmij hołd czci i miłości, który Ci składam, dziękując za Twą opiekę i wyjednane łaski Bożego miłosierdzia. Twój nazaretański Dom był miejscem życia dla Jezusa Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, dla Ciebie i świętego Józefa.
Matko Syna Bożego i wszystkich odkupionych, wyjednaj tę łaskę u Pana, by wszystkie rodziny chrześcijańskie kształtowały swoje życie według niezmiennych praw Bożych, a czerpiąc natchnienie z przykładu Jezusa, Twoich cnót i świętego Józefa trwały we wzajemnej miłości i rozwijały swe życie ku większej chwale Bożej i dla osobistego dobra.
Niech od Jezusa, Twego Syna, wszystkie dzieci i młodzież uczą się posłuszeństwa, miłości i pracowitości.
Od Ciebie, o Maryjo, niech wszystkie dziewczęta i kobiety czerpią ducha pokory, ofiary i trwają w wierności dla swego powołania.
Od świętego Józefa, Twego dziewiczego Oblubieńca, niech każdy chłopiec i dorosły mężczyzna uczy się wierności dla woli Bożej i wobec własnej rodziny, poszanowania godności kobiety i własnej, uczciwości i pracowitości w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków. Amen.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Niebieskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas.
O Matko Boska, ześlij Aniołów świętych, aby nas bronili i oddalili od nas okrutnego nieprzyjaciela. Amen.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, przeciw złości i zasadzkom czarta bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, mocą Bożą szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz błąkają się po świecie, strąć do piekła. Amen.
Maryjo, Królowo niebios, Matko i Władczyni ludzi, która z Bożego rozkazu i Bożą mocą miażdżysz głowę szatana; posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do Ciebie, abyś obdarzyła nas łaskami i cudami swej dobroci. Wysłuchaj modlitwy Twoich strapionych dzieci.

Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwiaj znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca ludzkie. Bądź nam pociechą w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach. Spraw, abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali się żyć w łasce, aby zasłużyć na radości nieba.
Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż Kościołowi Twojego Syna wytrwać w takim samym zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielać niewypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia dla wolności całego stworzenia. O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje. Twoje macierzyńskie serce odczuwa wszelkie, wstrząsające światem, zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością; przyjmij nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej tych, którzy tego najbardziej oczekują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z serdeczną czułością Tobie, Matko, powierzamy. Niech dla wszystkich nadejdzie czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen.
Jan Paweł II

O Maryjo, moja Matko niebieska, najczulsza i najmilsza z matek, do Twego macierzyńskiego Serca tulę się z dziecięcą miłością i ufnością. Patrz, oto Twe dziecię przybiegło do Ciebie i wzywa Twej pomocy. Czy potrzeba, o Matko, by wiele Ci mówiło? Twe Serce odczuło już wszystko… Ty wiesz, że cierpi, że płacze, że zgrzeszyło…
O Matko łaski Bożej, źródło życia i radości, wsławiona cudami i łaskami bez miary; spraw Twą wszechmocną przyczyną, by i moje serce, spalone cierpieniem i winami, doznało Twej pociechy, zmiłowania i wysłuchania.
Pomnij, że od wieków nie słyszano, by ktoś na próżno wzywał Twej pomocy. Wszak jesteś wszechmocna u
Boga, On Ci niczego odmówić nie może, jeśli tylko nasze prośby nie sprzeciwiają się zamiarom Jego ojcowskiego Serca, tak bardzo nas miłującego.

O Matko Najświętsza, wierzę, że wszystko możesz u Boga. O Matko Miłosierdzia, ufam Twemu macierzyńskiemu Sercu. O Matko najczulsza, Tobie powierzam wszystko, co dotyczy mej duszy, mego ciała i mych najdroższych. O Matko ukochana, miłuję Cię i wiem, że miłujesz mnie jak swe dziecię. W Twoje ręce najświętsze składam życie, śmierć i wieczność moją wiedząc, że nie zginę na wieki. Amen.

Najukochańsza Matko, Pani Ty nasza, największa po Bogu pociecho! Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością zbliżam się do Ciebie i błagam, żebyś mi wyjednała u swego Syna miłosierdzie, odpuszczenie grzechów i skuteczną pomoc w moich potrzebach. Ty, o Matko najlitościwsza, tak wiele razy pomagałaś ludziom cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym. Dlatego i ja ufam, że mnie nie opuścisz w moich zmartwieniach, ale jako Matka najlepsza weźmiesz mnie w swoją opiekę teraz i przy śmierci. Amen.